Отчет 2018

Отчет председателя за 2018 год

Баланс 2018